Rreth Nesh

LEXO

Redo
Shikoji me vemendje pozicionimet
ERALDI

Në kompjutera shume koncepte jane lidhura me Bite,sespse Biti eshte AND-ja e saj dhe cdo gje rreth saj funksionon ne baze te BIT-it. BIT-i është vlera minimale e informacionit sepse nje bit mund të ketë vetëm dy vlera, 0 ose 1

BIT – i Përdoret për të përshkruar gjendjen e ndezjes ose fikjes së transistorëve, ben kalimin / ndalimin e elektricitetit në të. Duke qene se biti ka dy vlera (0 dhe 1) gjuha kompjuerike qe quhet “Gjuhe Binare” per te beret te mundur komunikimin me shkronja (fjalët) me kompjuterat ne duhet ti konvertojme germat me gjuhen binare nepermjet nje kombinimi UNIK (Psh: në këtë mënyrë, numri 123, për shembull, është koduar si 1111011, ndërsa shkronja A në kodin ASCII (një nga metodat e përdorura për të koduar) është 01000001.) Pra në varësi të numrit të germave dhe numrave dhe veprimeve të tjera teknike, u vendos që grupimi i “8 bite në 8 “ të formojne një bajt. Ky grupim përdoret jo vetëm për të koduar por edhe me gjere ne të tjera menyra si madhësia e të dhënave ose transferimi I fileve që lëvizin të dhënat nga një vend në tjetrin brenda një programi.


TELEFONO TANI
CEL:066 22 609 77 


Paragraph title


"Prima Web" Faqe Interneti për çdo lloj  biznesi.Ne krijojme gjithshka qe faqja juaj te jete Unike.
TELEFONO TANI
CEL:066 22 609 77 Lexo më Shumë

Paragraph title


"Prima Web" Faqe Interneti për çdo lloj  biznesi.Ne krijojme gjithshka qe faqja juaj te jete Unike.
TELEFONO TANI
CEL:066 22 609 77 Lexo më Shumë

Paragraph title


"Prima Web" Faqe Interneti për çdo lloj  biznesi.Ne krijojme gjithshka qe faqja juaj te jete Unike.
TELEFONO TANI
CEL:066 22 609 77 Lexo më Shumë

Paragraph title


"Prima Web" Faqe Interneti për çdo lloj  biznesi.Ne krijojme gjithshka qe faqja juaj te jete Unike.
TELEFONO TANI
CEL:066 22 609 77 Lexo më Shumë

Kjo eshte nje pamje e plote.
Pra mund te zgjedhim pamjen / dhe prezantimin e te dhenave te makines,dhe pozicionimin e fotos qe deshiron Redo


"Prima Web" Faqe Interneti për çdo lloj  biznesi.Ne krijojme gjithshka qe faqja juaj te jete Unike.
TELEFONO TANI
CEL:066 22 609 77 Lexo më Shumë

Na Kontaktoni

Vendodhja

Free Web Hosting